EMIL HOLMS KANAL

Emil Holms Kanals store skala ses som et potentiale til at sammenbinde oplevelser af både ekstensive kig og muligheden for at skabe nye relationer af nære, intensive oplevelser. Projektet foreslår at trække kanten ud for at gribe havnerummets størrelse, mens indersiden udformes som et legende og terrasseret landskab der opfordrer til både leg, ophold, og et intimt møde med vandet. 

Konkurrenceprojekt, 2013. Lavet i samarbejde med Frederik Emil Seehusen