NATUR MØBLER
 
Natur Møbler er en serie af forskellige konstruktioner der peger på særlige møder mellem natur og ophold. 
Natur Møbler er markeringer og iscenesættelser af den landskabelige situation de sættes i. 

De omhandler tre natursituationer: Strand, Skov, Sø 

Foto fra Friluftskonference i Vejle 2015

 

Udeskole 

Natur møbler giver mulighed for at flytte undervisningen ud i naturen. Der er mulighed for opbevaring af tasker og jakker, steder man kan sortere det indsamlede materiale, samt mulighed for at bruge de fleksible møbler som borde og bænke. 

De faste 

De runde cirkelslag står som markeringer af særlige steder i naturen, de bliver små stationer hvor de fleksible møbler kobler sig på. De bliver et møde mellem stedets særlige karakter og menneskets behov og ønsker for at kunne opholde sig i naturen. 

De Fleksible 

De fleksible møbler der er udformet som aflange kasser med forskellige funktioner, bliver funkionelle kerner der tilpasses forskellige behov. De kan alle rumme flere funktioner 

 

STRAND

STRANDEN 

På stranden bliver Natur Møblet et nyt element i landskabet. Ved at lade arkitekturen blive en ramme for vandet får de besøgende mulighed for at at udforske vandet på nært hold. 

De fleksible møbler giver mulighed for opbevaring, mulighed for at nærstudere strandens sten, krabber og vandmænd, samt være i læ for vind og sol. Børnene kan organisere deres fund og efterlade dem i opbevaringsboksene så de fungerer som udstillingsbokse for de næst ankomne. 

SKOV

SKOVEN 

Med afsæt i træernes vertikalitet, bliver Natur Møblet her en ramme for ophold, hvor lysets spil gennem trækonstruktionen giver en særlig oplevelse. 

De fleksible møbler giver mulighed for at tilberede mad, at nærstudere skovens ’skatte’, samt opbevare tasker og jakker. 

SØ 

Søen og Åen rummer mulighed for at fiske. Her bliver Natur Møblet en ramme for denne situation, ved at give mulighed for at klæde om samt tage et bad. 

De fleksible møbler giver mulighed for at tilberede de fisk, man har fanget.