PAPIRØEN

Projektet ønsker at skabe et særligt sted der formidler og forholder sig til havnerummets store skala og Papirøens karakter, materialer og stemning. Intentionen er at arbejde med nye rammer der går i dialog med den eksisterende arkitektur og dermed forstærker stedets kvalitet – udsigten over byen. 

 

 

Konkurrenceprojekt, 2014

 

Container

Containeren bruges som ramme for ophold. Containeren tænkes som åben med mulighed for at udviske grænsen mellem ude og inde.

Trappe

Trappen forholder sig til vandkanten. I træets materialitet bliver den en blød overgang mellem kajkant og container. Trappen giver mulighed for ophold og bevægelse.

Samlet

Grænsen mellem ude og inde bliver udvisket af trappens møde med containeren. Trappen løber skiftevis inde og uden for containerrammen. 

Felt

De farvede glas skaber en dialog med den eksisterende arkitektur og opfordrer folk til at se byen på nye måder, gennem nye rammer. 

ARKITEKTUR

GRAFISK DESIGN